Ips-Qos

Ips-Qos był poprzednio oferowany jako instalator dla popularnych dstrybucji Linux’a, patrz historia ».

Obecna wersja 1.10 jest dostępna jako stabilne lub testowe wydania dla systemu Debian Linux OS ».

Nowa wersja 2.0 w przygotowaniu, więcej ».